Kontakt

Allmänna frågor kring deltagande och anmälan.

Epost: event@riksteatern.se

 

Frågor gällande repertoaren läsåret 22/23.

Lisa Croall, säljansvarig Barn & Unga

Epost: lisa.croall@riksteatern.se