Program

Observera att det är cirkatider.

09:00 Akt 1
Presentation av Riksteaterns repertoar för barn och unga.
Presentation av Skol-och lärarstöd.
Information om hur man som ung kan engagera sig i Riksteatern.

09:50 Paus

10:05 Akt 2
Presentation av Riksteaterns repertoar för barn och unga.

10:55 Paus

11:10 Akt 3
Konstnärligt samtal – Vuxnas makt över barnpubliken.

12:00 Slut